Žádosti a dopisy

 

Žádosti a dopisy

První nápad byl opravit statek z prostředků soukromých investorů. Podal jsem žádost na obec a myslel jsem, že bude přivítána vstřícněji. Myslel jsem tenkrát, že jestliže všechny strany v Hluku mají ve volebním programu revitalizaci statku, a už dva roky se nic neděje a nebudou ani moci dosáhnout na peníze podobně jako v Kunovicích, že tuto možnost přivítají. Jak hluboce jsem se mýlil.

 

Žádost o odkoupení bývalého Penkova statku.

V poslední době nás intenzivně zaměstnává myšlenka na zrekonstruování statku. Stav objektu je v zoufalém stavu. Střecha už léta protéká, dřevěné prvky jsou v mnoha místech zcela uhnilé, při dalším otálení hrozí celková devastace objektu. Rozpočet města není nafukovací, získávání dotací je zdlouhavé a nejisté. Máme možnost velmi rychle zajistit prostředky na celokovovou rekonstrukci areálu. Abychom toho dosáhli, musíme mít však objekt ve vlastnictví.

V první etapě bychom chtěli zachránit alespoň statiku a vyměnit střechu tak, aby se objekt dále nerozpadal. Toto bychom zvládli do půl roku od nabití právní moci stavebního povolení.

Náš celkový záměr využití je obdobný jaký mělo město při zpracování studie využití. Chtěli bychom v objektu udělat zábavný park pro děti se zázemím pro rodiče (kavárna, kadeřnicví, pedikůra, manikůra,  galerie)  podle momentálních zájemců  tak, aby  se návštěvníci v areálu mohli aktivně zabavit 2-5 hodin a to i opakovaně.  Něco ve stylu Egeskov v Dánsku a areálu Bongo Brno. Fotky přikládám. Fotky jsou jen orientační, protože my bychom vše ladili do stylu folklorních zvyklostí našeho slováckého kraje. Také uvažujeme o zřízení sálu historie a současnosti jízdy králů a to nejen Hluku ale i dalších tří, které se ucházejí o zapsání do UNESCO a to Kunovice, Skoronice a Vlčnov tak, abychom stáhli i jejich hosty k nám do Hluku.  Mnozí si jistě pamatujeme, jak byla v Hluku dříve stavení zdobena slováckými ornamenty, jak bylo obrovnání starších domků nalíčeno modru barvou. Chtěli bychom, aby celý statek a každý možný jeho prvek byl naplněn v tomto duchu slováckého folkloru.

Nápad s amfiteátrem pro pořádání akcí bychom také chtěli realizovat, sklon terénu dvoru k tomu přímo vybízí. Chtěli bychom, aby byl amfiteátr plně k dispozici nejen pro nás, ale i pro potřeby města.

Ve Vaší studii se objevila myšlenka o provozování knihovny a LŠU, jsme schopni část areálu upravit i k tomuto účelu dle představ a projektu města.

V hlavní budově bychom rádi umístili výstavku historických vozidel a zemědělského zařízení s fotografiemi a popisem jejich použití.

Pokud to statika dovolí, rádi bychom možná v podkroví sýpky udělali několik apartmánů ve slováckém stylu pro ubytování hostů.

Cenu objektu bychom rádi zaplatili odhadní, protože ty opravdu velké investice budou teprve následovat. Náklady na všechny náležitosti k odprodeji jsme připraveni zařídit a hradit, abychom nezatěžovali administrativu ani náklady města.

Věříme, že naše záměry zvýší turistickou přitažlivost města a tyto prostory budou navštěvovány tak, aby se vynaložené náklady dokázaly vrátit. A že už statek dostane opravu, kterou si nejen zaslouží, ale ji nezbytně potřebuje a stane se ozdobou a ne černou tečkou centra našeho města.

V Hluku  1.9.2011                                                                   Šuránek Miroslav

 

 

Protože myšlenka nebyla přijata zastupitelstvem příznivě, cítil jsem potřebu vysvětlit občanům svoje postoje.

 

Vážení spoluobčané,

Včera jsem navštívil zasedání městského zastupitelstva a cítím potřebu se vyjádřit k záměru opravit budovy bývalého Penkova statku.

 Vše má počátek u jízdy králů. Dlouho jsem na statku nebyl a při ustájení koní během slavností mne zcela ohromil stav, ve kterém se budovy tak historicky cenné nacházejí. V první fázi jsem vyčetl dost ostře Davidovi Hájkovi, proč obec alespoň částečně neopraví střechu a neochrání budovy před další devastací. Po jeho vysvětlení jsem musel uznat, že řešení drobných oprav je velmi riskantní až nemožné. Tímto se mu za moje tehdejší zlá slova dodatečně omlouvám.  Střechou roky zatéká a krovy i laty jsou poškozeny hnilobou, zdi se na mnohých místech trhají. Stav budov je pro každého ověřitelný vlastní prohlídkou. Problematika mne zaujala, a proto jsem ve druhé fázi zjišťoval na městském úřadě proč vlastně je statek v tomto stavu a jaké jsou možnosti dotací a co se s tím dá dělat. Zjistil jsem, že město vyčerpalo veškeré možnosti o udělení dotací a není naděje na brzkou opravu, která je dle mého mínění nezbytná. Navíc je rozpočet města zatížen mnoha břemeny z minulosti a to zejména opravou sportovní haly, opravami infrastruktury apod. a další prostředky prostě nejsou.  Prostudoval jsem i záměr, který nechala obec vypracovat. Jsem přesvědčen, že je v naprostém pořádku. Po zvážení našich možností jsme pojali myšlenku se tomuto věnovat sami, záměr je v mnoha ohledech shodný se zájmy obce. Citaci z žádosti přikládám:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V první etapě bychom chtěli zachránit alespoň statiku a vyměnit střechu tak, aby se objekt dále nerozpadal. Toto bychom zvládli do půl roku od nabití právní moci stavebního povolení.

Náš celkový záměr využití je obdobný jaký mělo město při zpracování studie využití. Chtěli bychom v objektu udělat zábavný park pro děti se zázemím pro rodiče (kavárna, kadeřnicví, pedikůra, manikůra,  galerie)  podle momentálních zájemců  tak, aby  se návštěvníci v areálu mohli aktivně zabavit 2-5 hodin a to i opakovaně.  Vše bychom ladili do stylu folklorních zvyklostí našeho slováckého kraje. Také uvažujeme o zřízení sálu historie a současnosti jízdy králů a to nejen Hluku, ale i dalších tří, které se ucházejí o zapsání do UNESCO a to Kunovice, Skoronice a Vlčnov tak, abychom stáhli i jejich hosty k nám do Hluku.  Mnozí si jistě pamatujeme, jak byla v Hluku dříve stavení zdobena slováckými ornamenty, jak bylo obrovnání starších domků nalíčeno modru barvou. Chtěli bychom, aby celý statek a každý možný jeho prvek byl naplněn v tomto duchu slováckého folkloru.

Nápad s amfiteátrem pro pořádání akcí bychom také chtěli realizovat, sklon terénu dvoru k tomu přímo vybízí. Chtěli bychom, aby byl amfiteátr plně k dispozici nejen pro nás, ale i pro potřeby města.

Ve Vaší studii se objevila myšlenka o provozování knihovny a LŠU, jsme schopni část areálu upravit i k tomuto účelu dle představ a projektu města.

V hlavní budově bychom rádi umístili výstavku historických vozidel a zemědělského zařízení s fotografiemi a popisem jejich použití.

Pokud to statika dovolí, rádi bychom možná v podkroví sýpky udělali několik apartmánů ve slováckém stylu pro ubytování hostů. Věříme, že naše záměry zvýší turistickou přitažlivost města a tyto prostory budou navštěvovány tak, aby se vynaložené náklady dokázaly vrátit. A že už statek dostane opravu, kterou si nejen zaslouží, ale ji nezbytně potřebuje a stane se ozdobou a ne černou tečkou centra našeho města.

 

Žádost přikládám proto, aby nevznikaly dohady a spekulace o našich nekalých zájmech, které jsem vycítil na včerejším zasedání zastupitelstva. Kde jsem se opravdu necítil dobře. Dnes chápu obavy diskutujících o našich záměrech na odkoupení statku. Možná byla tato záležitost prezentována oznámením na internetu dost nešťastně. Vím, že na činnost podnikatelů dnes nahlíží už předem jako na podvod, a nedivím se tomu. Já však sám nevím, jak se obhájit . Mohu jen požádat, aby jste věřili tomu co cítím a píšu.

Osobně statek k ničemu nepotřebuji, umím uskutečnit i jiné projekty a možná lukrativnější. Je mi však toho prostoru líto a také mám ještě chuť z něčeohodně zdevastovaného přetvořit na  něco pěkného. Činnosti vhodné pro obyvatele města jsou velmi riskantní pro podnikání a řekl bych až nevratné. Proto je tu ještě nápad s vybudováním kotelny na spalování slámy pro okolní budovy, který by mohl ekonomiku investic stabilizovat a přinést i úspory městu. Cítím, jak se zvedne vlna kritiky, která bude poukazovat na znečištění kouřem. Páni kritici prosím vyhledejte si podobné už realizované projekty na internetu,je jich už dost, Nechci Vás záměrně navádět abych nebyl nařčen z předpojatosti. Už v duchu slyším, jak nám bude někdo nadávat, že prodáváme levné teplo a ještě na tom bohatneme. Jsem připraven to přestát? Sám nevím.

Snad někdo namítne, proč tento projekt nerealizuje město, když je to tak lukrativní. Proč se statek musí odprodat, aby se spravil. Ale i v minulosti patřil objekt soukromým subjektům např. panu Penkovi. Má-li  však někdo jakýkoliv lepší nápad a možnost ho realizovat rád jeho názor přijmu a zamýšleného záměru se vzdám. Zamýšlené rozčlenění objektu na zřízení bytů se mi jeví jako nevhodné a zcela ubíjející ducha tohoto stavení, A také nevratné.Velmi dobře si Je třeba však jednat rychle, v tomto případě čas pracuje proti nám. Pro všechny lidi, kteří mají chuť se vyjádřit, posílám kontakt  aloko@aloko.eu.  Předem uvádím, že na anonymy posílané z internetových kaváren nebudu odpovídat.

Snad jsem uspokojil touhy lidí po informacích, které umím poskytnout a které všem velmi chybí.

 

V té době napsal vyjádření i David Hájek

 

 

Jak to bylo, zatím je a mohlo by být s Penkovým statkem?

 

Vážení spoluobčané,

 

v posledních dnech se rozproudila debata o využití Penkova statku. Hlukem se šíří mnoho „zaručených informací“, proto bych vás velmi rád seznámil s dosavadní situací kolem tohoto objektu.

 

Roky se v Hluku vedou diskuse o využití Penkova statku. V roce 2010 jsme písemnou formou při komunálních volbách oslovili všechny občany s dotazem na jejich představu o využití statku. Možnosti vyjádřit se, využili pouze 3 Hlučané. Byl tedy vypracován a tehdejším zastupitelstvem schválen projekt na využití Penkova statku. V tomto projektu je počítáno mimo jiné s umístěním základní umělecké školy, knihovny, vybudováním amfiteátru pro konání kulturních akcí a zázemím pro účinkující, muzea jízdy králů, krojový servis i provozovny pro drobné podnikatele.

Město Hluk se dlouhá léta snaží najít cestu pro získání dotací na velmi nákladnou opravu statku. Doposud byly bezúspěšně 2* žádány dotace z programu ROP. Naděje na získání dotací se však vzdalují, neboť prostředky Evropské unie jsou vyčerpány a stále častěji jsou vypisovány granty s velmi vysokou spoluúčastí investora, což město Hluk ze svého rozpočtu není v současnosti schopno financovat.

Proč se dodnes město nepustilo do oprav statku? Kromě již zmíněné absence dotací, je to také jistá obezřetnost. Městská pokladna si může půjčovat finanční prostředky pouze do výše, které je schopna splácet. V současnosti splácíme dva dlouhodobé úvěry. Jeden za výstavbu Domu s chráněnými byty 9.482.000Kč a druhý za vybudovanou cyklostezku do Dolního Němčí 4.717.000Kč. Dva překlenovací. Jeden za rekonstrukci domků v ulici Rajčovna 5.175.000 a druhý za sběrný dvůr 14.813.000. Ve vlastnictví města je také sportovní hala, která si žádá velké opravy. Není možné, aby toto zařízení chátralo ještě více než doposud. V současnosti máme vypracován projekt a zažádáno o dotace na zateplení a revitalizaci celého objektu haly - budou se měnit okna, zateplovat fasáda a vyměňovat kotle. Rozpočet na tuto rekonstrukci činí 30 mil. korun, přičemž město by hradilo méně jak polovinu - 12 mil. Korun (dalším úvěrem). Pokud by tato dotace městu vyšla, byl by holý nerozum ji nečerpat.  Jen za poslední roky dokončilo město finančně nákladné rekonstrukce: byl vybudován a do provozu uveden nový sběrný dvůr, zateplena budova městského úřadu, školy, tělocvičny a hasičské zbrojnice. Chtěli bychom zahájit budování průmyslové zóny u pily a vybudování nové obytné plochy vč. zasíťování nad bývalým Svedrupem, neboť v tomto má město velký deficit. Plánů na zkvalitnění života v Hluku je mnoho, ovšem městská pokladna není bezedná.

 

Jak jistě všichni víte a vidíte, Penkův statek velmi chátrá. Po návštěvě statku a zhlédnutí jeho stavu při letošní jízdě králů, přišel pan Miroslav Šuránek s nabídkou na jeho odkoupení a rekonstrukci. Pan Šuránek ve své žádosti uvádí, že by statek rekonstruoval do podoby požadované městem s přihlédnutím k projektu, o jehož spolufinancování z grantů EU se město Hluk neúspěšně ucházelo v minulých letech. V žádosti dále uvádí zbudování dětského hřiště. Rada města jeho žádost o odkoupení statku vzala na vědomí a postoupila tuto problematiku k projednání na zastupitelstvo. Cílem rady města není okamžitý prodej statku (není to ani v její zákonné pravomoci), ale potřeba zahájit diskuzi o jeho dalším vývoji a seznámení se s názorem veřejnosti. Tato problematika byla diskutována 22. září na zastupitelstvu města za účasti pana Šuránka, který doplnil informace ke své žádosti. Zmínil se o možnosti vybudování kotelny na principu spalování slámy, kterou by se otápěl nejen statek, ale i komplex přilehlých městských budov. Město by mohlo ušetřit za otop a pan Šuránek by částečně pokryl náklady na provoz statku. Zastupitelstvo většinou svých členů, po dlouhém rokování schválilo, že se bude žádostí pana Šuránka zabývat. Tímto se otevírá prostor k diskuzi nejen pro zastupitele, ale také pro vás občany.

 

V současné době je nutné velmi dobře zvážit, zda se má statek prodat za určitých přesně stanovených smluvních podmínek, které by si město vymínilo, nebo jej necháme pustnout a v nejbližších letech se budeme znovu pokoušet žádat o dotace na rekonstrukci, popřípadě postupně z rozpočtu města po malých částech začneme s opravami, které budou trvat dlouhá léta. (Dle mého osobního názoru je postupná oprava nereálná a nutnost celkové rekonstrukce je velmi naléhavá).  Eventuálně, jak zaznělo na zastupitelstvu: neřešit tuto problematiku, když víme, že peníze nejsou, nechat statek chátrat či zbourat a uchovat pouze pozemek pro budoucí generace, které třeba budou mít finance a dobrý záměr zbudovat něco smysluplného pro Hluk. Můžeme si klást otázky: Budou mít další generace lepší plán jak naložit s tímto majetkem města? Co je pro Hluk lepší, zbourat statek, jehož demolice bude stát dle odhadů deset milionů, anebo jej prodat? Kde vzít na rekonstrukci haly? Spousta otázek a jenom málo odpovědí.

 

                                                                                                                                             David Hájek

 

 

 

Dlouhou dobu jsme se snažili společně s radou města, starostou i místostarostou najít vhodnou cestu a alespoň nějaké realizovatelné využití pro rozsáhlý areál Penkova statku. Přes všechnu snahu se nám podle mého názoru nepodařilo navrhnout smysluplné dílo. Také z ankety vyplynulo, že ne všichni lidé by si přáli, aby přešel statek do soukromého vlastnictví.

 

 

Věc : Odstoupení od podnikatelského záměru

 

Dobrý den,

po téměř ročním jednání jsem nucen přehodnotit  záměr  rekonstruovat bývalý Penkův statek v Hluku.

Ještě před rokem jsem si myslel, že záměr opravit statek se setká v Hluku s pochopením a dokonce jsem naivně předpokládal, že většina občanů bude ráda , že se o tuto budovu chce někdo  postarat.

Bohužel ,opak je pravdou.  Od doby, kdy byl záměr zveřejněn,  se setkávám spíše s odmítavým postojem. Připravovaná akce mi přináší problémy  v profesním, ale hlavně v osobním životě. Ztratil jsem počáteční podporu nejen ze strany potencionálních  investorů,  ale cítím , že tento stav  dnes škodí zejména mým blízkým.  A právě tato skutečnost mne přiměla od uvažovaného záměru odstoupit.

Nemyslel jsem si,jak prapodivné reakce může projekt  vyvolat.  Záměr mně přinesl jen hořkou zkušenost a zklamání.

Chci poděkovat všem, kteří se mi snažili pomoci a se kterými jsme strávili dlouhý čas nad přípravou projektů a všem, kteří mne podporovali a důvěřovali.

Omlouvám se také všem , kteří mi věřili  a které tímto krokem zklamu.

Nadále si myslím, že je potřeba budovu přinejmenším sanovat před dalším poškozováním a jsem připraven , pokud zastupitelstvo schválí předpřipravený návrh projektu, pomáhat s dokončením projektové dokumentace,  nebo i jinak podpořit  zamýšlenou opravu.

V žádném případě nemám zájem občany Hluku o tyto prostory připravit  a nikdy jsem neměl ambice na připravované rekonstrukci bohatnout ,  protože to ani dost dobře nejde.

Myslím si také stále , že by se prostory měly opravit co nejdříve . A ať už se tomu bude věnovat kdokoliv, budu mu držet palce.

 

Šuránek Miroslav                                            V Ostrožské Lhotě  29.5.2012

 

 

Po odstoupení se začali šířit zvěsti o tom, že bude lepší statek zbourat. Nebyly to však plané zprávy, rada města odsouhlasila převážnou většinou hlasů doporučení zastupitelstvu objety statku zbourat a vytrhnout  je tak navždy z pomyslného těla města. Myslel jsem, že se svět pomátl. Cítil jsem to tak, že svými kroky a rozpoutáním polemik, jsem přispěl k přesně opačné reakci, než jakou jsem si kdy přál. Bylo třeba něco udělat. Telefonoval jsem tenkrát s Ministerstvem kultury a nalezli jsme řešení, jak demolici přinejmenším oddálit. Bylo třeba získat čas na vyhledání nových skutečností, jenž by mohly mínění rady města zvrátit. Jsem pevně přesvědčen o správnosti zachovat statek pro další generace, přestože dnes stále nemáme to správné využití.

 

 

                                                                                                                       V Hluku 29.8.2012

Komu: MINISTERSTVU KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY

Věc :  Návrh na prohlášení  kulturní památky

Žádám tímto o prohlášení předmětné věci za kulturní památku

Popis:

 

Jedná se o část bývalého Lichnštejnova statku v Hluku – Zlínský kraj. Parcely, na kterých se budovy nalézají ,mají číslo 1095/1 výměra 6072 metrů čtverečních a parcelní číslo 1094 tato budova má i číslo popisné 881.

Je pravděpodobné , že části dvora pochází z doby příchodu Lichnštejnů do Hluku.  Nejsem odborník, ale z dostupných knih a fotografií usuzuji , že jak místní tvrz, tak statek, mohly být stavěny  nebo spíše přestavovány současně. Posílám i fotky skladby zdiva na obou budovách. V té době se v obci nacházela i cihelna v místě zvaném Hliníky. Velký stavební  bum probíhal za pánů z Kunovic v polovině 16 stol. V prvním urbáři z roku 1592 už se popisuje statek a tvrz jako řádně vystavěny. Statek po vpádu Turků v 1663 byl vypálen. Vzhledem k podobným okolnostem byl určitě také  několikrát přestavován.

 Část statku byla už zbourána , aby uvolnila místo pro školu a městský úřad. Zůstává zadní trakt , tedy bývalá sýpka a stáje.

V současnosti se ve městě objevují názory na zbourání budov. Myslím, že by tím nenávratně zmizelo  i kus historie Hluku.

V příloze posílám i několik fotografií pro lepší představu o popisovaných nemovitostech a skeny z knihy o Hluku.  Těžko se budovy fotí , protože jsou zarostlé stromy a břečťanem. Ale věřím,  že pro základní orientaci poslouží.

Pohled z fotomapy :

https://www.mapy.cz/#q=hluk&t=s&x=17.529142&y=48.988943&z=16&d=muni_3289_1&l=15

Jsem připraven Vám v být v jakémkoliv pátrání a zkoumání ze všech svých sil k dispozici .

Šuránek Miroslav

Hluk Mladá 771

687 25

Tel: 777 678 666

aloko@aloko.eu

 

 

Dnes je stav takový, že dokud se ministerstvo nevyjádří, tak se nedá nic opravovat ani bourat.

 

Co dál ?

 

Ani v  této chvíli, kdy čekáme na rozhodnutí, nesedíme s rukama v kapsách. Pro základní stabilizaci     a zamezení dalšího rozpadu, jsme nechali vypracovat projekt na opravu střechy. Dnes je hotový   a naleznete jej brzy na těchto stránkách.

Také jsme zadali  pátrání po archivech, kde by se, jak doufáme měly nalézt dokumenty, podle nichž budeme moci identifikovat stáří jednotlivých přestaveb.

 

Jakmile přijde rozhodnutí z ministertva, ať už bude jakékoliv, zahájíme znovu jednání s představiteli města .